Υγεία Ψυχής και Σώματος

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ, ΠΟΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΙΣΩ…..
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣ, ΠΟΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Παρ΄όλο πού η ζωή είναι ωραία, τά προβλήματα υγείας, στό σώμα καί στήν «ψυχή» πού αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι, έχουν τήν αιτία τους στόν τρόπο αντιμετώπισης αυτής καθ΄εαυτής τής ζωής.Έχουν τήν αιτία τους, στήν αντιμετώπιση τού εαυτού τους, τών προσώπων καί τών καταστάσεων πού συνδέονται μέ τήν ζωή τους.
Ο ΦΟΒΟΣ καί τά παράγωγά του οπως η ανασφάλεια, η αντιπάθεια – μίσος, ο θυμός καί η ζήλια είναι η αιτία ενοχλητικών – κατ΄αρχάς – ή καί μοιραίων – αργότερα – ψυχοσωματικών διαταραχών.Αν κάποιος επιθυμεί νά λειτουργήσει προληπτικά ή καί νά διορθώσει βλάβες πού έχουν ήδη συμβει, θά πρέπει νά αλλάξει ριζικά τήν οπτική του καί νά επιτρέψει στίς δυνάμεις τής ζωής νά λειτουργήσουν προστατευτικά καί όχι καταστρεπτικά γιατί η Ζωή, στηρίζεται στήν πληρότητα καί τήν αρμονία.

Οι «διορθώσεις», πραγματοποιούνται μέσω τής εσωτερικής καθαρής αντίληψης τής φυσικής, νοητικής καί πνευματικής δομής μας, παρά μέ τήν χρήση εξωτερικών ουσιών ή επεμβάσεων.
Φυσικά, εξαιρούνται οι κρίσεις, όποιας μορφής, οπότε απαιτείται άμεση εξωτερική – συμβατική – παρέμβαση, γιά τήν πρόσκαιρη, τουλάχιστον, ανακούφιση καί αποσόβηση μοιραίων εξελίξεων.

Η πρόληψη, φαίνεται νά είναι προτιμότερη από τήν θεραπεία. Βέβαια η πρόληψη αλλά καί η θεραπεία, απαιτούν – μέ διαφορετική ένταση η κάθε μία – τήν αντικατάσταση τών παλαιών δεδομένων τής νοητικής καί πνευματικής μας ύπαρξης, μέ νέα. Αυτά τά νέα δεδομένα, θά πρέπει νά είναι τέτοια ώστε νά μήν αφήνουν χώρο γιά τόν ΦΟΒΟ καί τά παράγωγά του. Θά πρέπει νά σφραγίζουν τό νοσογόνο παρελθόν. Νά ανοίγουν δρόμους πρός τήν κατεύθυνση τών επιλεγμένων οραμάτων μας. Δρόμους πού θά διαβούμε μέ προσωπική βούληση, στηριζόμενοι στήν γνώση, τήν οποία θά διαχειριζόμαστε μέ ευαισθησία καί ευθύνη.

Οι ενδείξεις βελτίωσης, θά παρουσιαστούν κατ΄αρχάς στό λεξιλόγιο μας, απ΄όπου, γιά κάθε χρήση, θά έχουν αφαιρεθεί οι αρνητικές καί επιθετικές λέξεις. Aς μήν ξεχνάμε ότι, «η γλώσσα κόκκαλα δέν έχει καί κόκκαλα …τσακίζει!»

Ο κάθε άνθρωπος, διαθέτει πηγές εσωτερικής ενέργειας καί είναι συντονισμένος – από τήν φύση – σέ ένα πρότυπο τέλειας λειτουργικότητας.
Τό επιθυμητό λοιπόν είναι η επαναφορά καί εναρμόνισή στήν από κατασκευής κατάσταση ισορροπίας του (ρύθμιση by default) ενώ ζητούμενα είναι, η δύναμη αλλά καί τό κανάλι μέσα από τό οποίο θά διοχετευθεί γιά νά επιτευχθεί η κάθαρση καί στήν συνέχεια η αυτόματη αλληλουχία τών συντελεστών εξυγείανσης.

Υπάρχει άραγε, δύναμη μεγαλύτερη από τήν «καθαρή» Πίστη γιά τήν επίτευξη ενός προσωπικού όνειρου τό οποίο έχει αναδυθεί από τήν «ανώτερη ευφυϊα» πού φέρουμε μέσα μας;

«…γύρισε επιτέλους πρός τά μέσα! …θυμίσου, …τό σώμα σου είναι ένας ναός. Μέσα από αυτό επικοινωνείς μέ τήν ουσία τού Σύμπαντος, γιατί μέσω αυτού είσαι συντονισμένος. Ο σκοπός είναι νά επικοινωνείς μέ Αυτό πού υπάρχει μέσα σου, κι όχι έξω. Οτιδήποτε έρχεται απ΄έξω πρέπει νά απαντήσει σέ Αυτό πού υπάρχει μέσα! Ποιά είναι η σχέση σου μέ Αυτό;»

( Έγραψε ο Έντγκαρ Κέϊσι )

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =