Σαμανικές Θεότητες

Χουνάμπ Κού – Το Υπέρτατο Όν.

Γκλούσκαπ – Η Δημιουργός δύναμη.

Βιρακότσα – Ο Μέγας Δημιουργός, ο διδάσκαλος του κόσμου.

Ατίρα – Η Μητέρα Γη.

Τεκεϊτσερκτοκ – Θεός της γης και του κυνηγιού.

Σέντνα – Θεά των θαλασσών, δημιουργός και προστάτιδα των θαλάσσιων πλασμάτων.

Το Κογιότ – Θεός δημιουργός, πανούργος, έξυπνος, πειραχτήρι και μέγας διδάσκαλος των ανθρώπων.

Χουράκαν – Θεός των καταιγίδων και των ανεμοστρόβιλων, δημιουργός του κόσμου, των ζώων και των ανθρώπων. Απ’ αυτόν προέρχεται και η αγγλική ονομασία των ανεμοστρόβιλων «hurricane».

Πακαμάκ – Θεός δημιουργός της γης.

Πιλλάν – Θεός της φωτιάς, των κεραυνών, του πολέμου και Θεός των Θεών.

Ίνο – Θεός του κεραυνού, κυρίαρχος των ουρανών, κυνηγός των δαιμόνων. Το ουράνιο τόξο είναι το σύμβολό του.

Ιντί – Θεός του ηλίου.

Μάνκο Κάπακ – ο γιός του Θεού του ήλιου.

Αουτσιμάλγκεν – Θεά του φεγγαριού, σύζυγος του Θεού του ήλιου. Προστάτιδα από τους δαίμονες και γίνεται κόκκινη όταν πρόκειται να πεθάνει κάποιο σημαντικό πρόσωπο.

Ίξ Τσέλ – Θεά του φεγγαριού και της υγείας, δημιουργός και προστάτιδα της υφαντουργίας.

Μάμα Κουίλα – Θεά του φεγγαριού, προστάτιδα των παντρεμένων γυναικών.

Ανίνγκαν – Θεός του φεγγαριού και του κυνηγιού.

Ιρντλιρβιρσισισόνγκ – Η δαιμονική πλευρά του φεγγαριού.

Οκάστα – Ο δημιουργός και δάσκαλος των μαγισσών και προστάτης των θεραπευτών.

Τούμε – Θεός που δίδαξε στους ανθρώπους την φωτιά, την υφαντουργία και τον έρωτα.

Μπάκαμπς – Οι 4 κυρίαρχοι των οριζόντων, οι άρχοντες των εποχών, αυτοί που κρατούν τον ουρανό.

Τσάκ – Θεός της βροχής, προστάτης των γεωργών, ένας από τους 4 Μπάκαμπς.

Εκ Τσούα – Θεός του εμπορίου, ο δημιουργός του κακάο.

Εβάκι – Θεά της νύχτας.

Ιτζάμνα – Θεός του ουρανού και της υγείας, δημιουργός της γραφής, προστάτης της γνώσης.

Ιξτάμπ – Η κυρίαρχος και κυβερνήτης του κόσμου των ευλογημένων ψυχών.

Κουκούλκαν – Θεός προστάτης των βοσκών.

Νγκούρ Βιλού – Θεός των ποταμών και των θαλασσών, τιμωρός των μοχθηρών.

Σουπάϊ – Θεός του θανάτου και της απληστίας.

Τουπάν – Θεός του κεραυνού και της αστραπής. Αν και είναι σεβαστός, δεν λατρεύεται.

Ανγκούτα – ο Ψυχοπομπός.

Γκαέ ή Γκαάν – Θεότητες που κατοικούν στην καρδιά των βουνών. Επικαλούνται σε τελετές για να φέρουν υγεία.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =